Over ons

Voor de start van het buro is bouwkundige ervaring opgedaan bij onder andere Bouw- en Woningtoezicht, een makelaarskantoor en bij enkele grote beheerders van onroerend goed in de Haagse regio.

Ons buro bestaat sinds 1996 en is met name actief in het uitvoeren van bouwkundige keuringen waarbij met name de keuringen voor de Nationale Hypotheek Garantie, kortweg NHG genoemd, een grote plaats hebben ingenomen.

Door de snelheid en creativiteit zijn wij in staat om gezamenlijk oplossingen te bedenken welke resulteren in een succesvolle afronding van de hypotheekaanvraag. Vele relaties weten dit te waarderen en roepen dan ook onze hulp in voor de meer specifieke aanvragen naast de reguliere aanvragen.
Zo werken wij in de regio Den Haag voor een groot aantal makelaarskantoren, banken en bemiddelaars en adviseurs in hypotheken.

Daarnaast is er in de regio een samenwerkingsverband met andere bouwkundige adviesbureau’s met als doel te komen tot een uniforme wijze van keuren en verslaglegging maar waarbij het “vakmanschap” hoog in het vaandel staat.

Placeholder
20jaar

“1996-2016: Wapendal bestaat dit jaar 20 jaar!”

Contact

Kantoor  
Goudplevierlaan 19 Hans Freeke
2261 DD Leidschendam info@wapendal.nl
+31(0)6 53 99 09 41

“Maak een afspraak met Wapendal via het opdrachtformulier

Diensten

Aan- & verkoopkeuringen

Een deskundig advies over de onderhoudstoestand van een bestaande woning of bedrijfspand kan bij de aankoop veel geld en leed besparen. Onzichtbare gebreken zoals houtrot of optrekkend vocht kunnen leiden tot ernstige financiële tegenvallers.

Wij onderzoeken een gebouw op mogelijke technische gebreken van dak tot kruipruimte. Vervolgens stellen wij direct na een keuring een rapport op, dat op maat gemaakt is voor die woning of dat bedrijfspand. een helder financiëel overzicht.

Ook na aankoop van het pand beantwoorden wij alle technische vragen over het onderhoud van de woning of het bedrijfspand. Tevens zullen wij de financiële- en eventueel juridische gevolgen hiervan aangeven.

Oplevering nieuwbouw

Als na lang wachten de dag aanbreekt dat een koper de sleutel overhandigd krijgt van zijn nieuwe woning, wil deze zo snel mogelijk gaan genieten van de woning.

Op dat moment kunnen wij als deskundig buro terzijde staan bij de oplevering, door de gehele woning kritisch in ogenschouw te nemen en u te adviseren over de punten van oplevering.

Regelmatig treffen wij beschadigd glas, verkeerd geplaatste tegels en instalatie-technische gebreken aan. Al deze punten moeten worden opgenomen in het proces verbaal van oplevering en moeten uiteraard door de aannemer worden hersteld.

Zo kan de koper met een gerust hart gaan genieten van zijn nieuwe woning.

Onderhoudsplan VVE

Een MJOP is een meerjarenonderhoudsprognose, deze geeft aan welk onderhoud waneer gepleegd moet worden aan een pand.

Ook geeft deze prognose inzicht in de financiele aspecten.

Een MJOP wordt voornamelijk opgesteld voor een vereeniging van eigenaren.
De MJOP kan dan als bestuursmiddel gebruikt worden om het onderhoud op lange termijn te beheren.

Er kan natuurlijk ook een MJOP worden opgesteld voor particulieren.

Splitsingstekeningen

Wanneer u als eigenaar van een pand een splitsing wil realiseren komt hier nogal wat bij kijken.

Wij als bouwkundig adviesburo kunnen hierin tijdens het proces advies uitbrengen of zelf sturen.

Ook zorgen wij voor de aanvraag en waar mogelijk voor de splitsingstekeningen.

Zo kan de uitvoering van de splitsing snel plaatsvinden.

Werkwijze


"Maak een afspraak via het
Wapendal opdrachtformulier"

 "Maak een afspraak
   via het Wapendal
opdrachtformulier"


Wapendal neemt
contact met u op
over het verdere verloop

 "Wapendal neemt
   contact met u op
  over het
 verdere verloop"


"Na de keuring volgt
een bouwkundig rapport
bekijk hier een
voorbeeld exemplaar"

"Na de keuring
  volgt een
   bouwkundig rapport
  bekijk hier een
voorbeeld exemplaar"